Kognitiv beteendeterapi (KBT)


Wallhem Psykologi erbjuder behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) för vuxna och barn, samt föräldrastöd och parterapi.


Vid en behandling med KBT börjar vi alltid med en kartläggning för att kunna skräddarsy insatserna efter just dina behov. Fokus i de första samtalen är att förstå dig, dina omständigheter och vad det är som blir svårt. Därefter arbetar vi strukturerat tillsammans för att ta steg mot dina mål och den riktning du önskar i ditt liv. En kontakt kan bestå av några samtal för vägledning eller en längre behandlingsinsats. Vi utarbetar tillsammans en planering för ett upplägg som passar dig och dina behov.

Vuxna

Vanliga orsaker till kontakt kan till exempel vara nedstämdhet, ångest och oro, låg självkänsla, stress, trauma, stora livsförändringar, eller relationssvårigheter.

Genom KBT arbetar vi tillsammans med att hitta strategier för att hantera och/eller förändra din situation. Vid behov kan vi även involvera andra viktiga personer i ditt liv.


Om du är förälder så kan terapi vara ett sätt att få stöd i din föräldraroll och de utmaningar som den kan innebära.

Barn och unga

En KBT-behandling för barn bygger på samma principer som för vuxna, men anpassas givetvis efter ålder. Vanliga orsaker till kontakt kan vara ångest eller oro, nedstämdhet, konflikter i familjen, låg självkänsla, samt skolstress.


Vid behandling av barn är närstående vuxna alltid involverade i olika grad. För mindre barn är det vanligt att det framför allt är föräldrarna som behöver råd och stöd. För ungdomar kan det handla om att en vuxen är med vid vissa behandlingstillfällen eller har en parallell kontakt. Oavsett hur vi praktiskt lägger upp det så är det viktigt att även närstående vuxna får stöd. Vid behov kan vi även samarbeta med skola eller andra instanser.

Parterapi

Om ni upplever svårigheter eller missnöje i er relation så kan parterapi vara ett hjälpmedel.


Parterapin baseras alltid på KBT och fokuserar på att synliggöra mönster som inte blir konstruktiva och tillsammans arbeta på att förändra dessa för att bygga en relation där ni båda känner er mer nöjda.


Behandlingsbesöken är oftast 90-minuter långa för att ni ska få ut så mycket som möjligt av samtalen.