Om mig


Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag har arbetat inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. I mitt arbete har jag fått gedigen erfarenhet av behandling av exempelvis ångestsyndrom, depression, stress, trauma, relationssvårigheter, samt föräldrastöd. Vid sidan av mitt kliniska arbete har jag också arbetat inom ett forskningsprojekt på området behandling av överdriven oro. Därtill har jag erfarenhet av utredning av neuropsykiatriska tillstånd samt handledning. Jag har även lång erfarenhet av ideellt arbete med behandling för våldsutsatta kvinnor.

I en samtalskontakt med mig vill jag bidra med värme, förståelse och trygghet. Samtidigt vill jag hjälpa till att aktivt hitta en riktning och skapa en förändring för att du ska må bättre.


Utbildning och kvalitetssäkring
Titeln som leg psykolog innebär att jag har genomgått det femåriga psykologprogrammet på universitet samt fullgjort ett års tjänstgöring innan legitimation. Titeln specialist innebär att jag förutom psykologutbildningen genomgått en påbyggnadsutbildning på tre år, som ger fördjupade kunskaper och särskild kompetens inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Som legitimerad psykolog är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i min behandling, samt föra sekretesskyddad journal. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och min mottagning är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket innebär ett skydd för dig som klient.